Medical Education Unit

Dr. N.S. ManiChairman

Pathology

Dr. Ranjana Sahasrabudhe Coordinator

Pharmacology

Dr. Firdaus BhotCoordinator

Emergency Medicine

Dr. Shivakumar IyerCritical Care

Dr. Mrunal Ketkar

Surgery

Dr. Anuradha Joshi

Physiology

Dr. Jyoti Shetty

Psychiatry

Dr. Shubhada Aphale

Anaesthesia

Dr. Medha Puranik

Anatomy

Dr. Asmita Phadke

Physiology

Mrs. Sulochana Jadhavar

Microbiology

Dr. Suchita Dabhadkar

Ob & Gyn

Dr. Kavita Srivastava

Paediatrics

Dr. Anjali Kelkar

Pathology

Dr. Medha Bargaje

Pulmonary Medicine

Dr. Varsha Vaidya

Community Medicine

Dr. Aarati Pokale

Community Medicine

Dr. Neela Vaidya

Biochemistry

Dr. Lalna Takale

Biochemistry

Dr. Bhakti Sarangi

Paediatrics

Dr. Preeti Dave

Medicine