Department of Marathi

Publications

Dr. S. S. Patil

 • Gramdaivate Ani Lokgeete, Saksham Samiksha, Vol- 1, Jan-March 2012, ISSN - 2231-4377
 • Sangli Jilhyatil Gramdaivatancha Abhyas, Akshar Vaidharbhi, Vol- 2, 41030, ISSN - 0976-0296
 • Palusache  Gramdaivate Shri Dhondiraj Maharaj Rathotsav Ani Paryavaran Samasya, Saksham Samiksha, Vol- 1, April-June 2013, ISSN - 2231-4377
 • Annuwad Ani Anuwadanche Sanskrutik  Mahatwa, Akshar Vaidharbhi, Vol- 1, 41487, ISSN - 0976-0296
 • Annuwad Prakriyetil Samshya Va Upay, Asian Journal, Vol- 1, 41487, ISSN - 2321-8879
 • Loksanskrutitil  Gramdaivatanvishayak  Vivid Drustikon, Saksham Samiksha, Vol- 1, April -Jun 2015, ISSN - 2231-4377
 • Ashatyacha bhavwai Uttsav : Ek Abhyas, Saksham Samiksha, Vol- 1, Oct -Dec 2015, ISSN - 2231-4377
 • Gramdaivatanchi Parshvabhoomi Ani Swaroop, Internatinal Journal Of Multifaceted and Multilingual Studies, Vol- 1  Issue- VI, 42064, ISSN - 2394-20X
 • Akhyaeka Swaroop Parampara Va Prakar, Internatinal Journal Of Multifaceted and Multilingual Studies, Vol- 1  Issue- II, 42309, ISSN - 2394-20X
 • Sangli Jilyatil Gramdevatanvishyk Moukhik Geetanchi Vagamaen Gunvatta, Internatinal Journal Of Multifaceted and Multilingual Studies, Vol-IV  Issue- I, 42736, ISSN - 2394-20X
 • Vachan Sankruti Vikas Ani Granthalayachi Panch Sutra, Internatinal Journal Of Multifaceted and Multilingual Studies, Vol- V  Issue- I, 43101, ISSN - 2394-20X
 • Loksanskrititil Lokdaivatanche Utsav : Ek  Parikshan, Vidhyawarta, Vol- I  Issue- I, April-June 2022, ISSN-23199318
 • Dr.Anil Awachat : Vyakti Ani Vandgamya, Maharashtra Sahitya Patrika, Vol- 376, Oct-Dec2021, ISSN-2456-656X
 • Sthalpurananchya Abhyasachi Disha, Maharashtra Sahitya Patrika, Vol- 377, Jan- March 2022, ISSN-2456-656X
 • Yashwantrao Chavan Yanche Bhasha Va Sahityavishayak Vichar, B.D. Kale Mahavidyalaya ,Ghodegaon, Pune Yashodeep Publication, , 42401, ISBN-978-93-83471-92-8
 • Samaj Maharshi Vitthal Ramji  Shinde  Jivan Va Karya, Shri Siddhivinayak Mahila Mahavidyalaya , Pune, , 42370, ISBN-978-81-931444-1-1
 • Mahatma Phule ,Shahumaharaj Ani Dr Babasaheb Ambedkar Yanchi Krushi- Audhogik Yogdan, Snehavardhan prakation , Pune, , 43497, ISBN-978-93-87628-42-7
 • Marathi (G1) - I, Bharati Vidyapeeth (Deemed to be University) , Pune, , 42887, ISBN-978-93-88283-30-4
 • Marathi (G1) - II, Bharati Vidyapeeth (Deemed to be University) , Pune, , 43070, ISBN-978-93-8879-46-6
 • Marathi (G2) - I, Bharati Vidyapeeth (Deemed to be University) , Pune, , 43252, ISBN-978-81-941479-6-1
 • Marathi (G2) - II, Bharati Vidyapeeth (Deemed to be University) , Pune, , 43435, ISBN-978-93-89792-42-3
 • Marathi - I, Bharati Vidyapeeth (Deemed to be University) , Pune, , 42887, ISBN-978-93-88283-44-1
 • Marathi - II, Bharati Vidyapeeth (Deemed to be University) , Pune, , 43070, ISBN-978-93-88794-09-1