Visiting/Adjunct Faculties

Name of Visiting

 • Mrs. Patil Kirti Shrish
 • Shri Mhamane Sanjay
 • Shri Jadhav Yogesh
 • Shri. Pawar Swapnil
 • Shri. Vaidya Sachin
 • Mrs. Gosavi Hemlata
 • Shri. Karne Ganesh
 • Mrs. Raut Pradnya
 • Kanchan Bhosale
 • Kirti S.Patil
 • Anusmita Devi
 • Mr. Ashraf Sayed
 • Mrs. Mrunali G Karne
 • Mrs. Kirti R. Karande
 • Mr. Vinod Johare
 • Mr. A.B.Pawar
 • Mr. Sujit Shelake
 • Dr. Jyoti Singhal
 • Prof. Rahul Patil
 • Prof. Shwetambari Waghmare
 • Prof. Ashwini Amar Chavan
 • Prof. Pranav More
 • Prof. Supriya Waghmare
 • Prof. Komal Sarode
 • Mr. Bartere Mahip
 • Mrs. Kalpana Autade
 • Mrs.Kulkarni Vaishali
 • Mrs. Badhan Sayali Pradip
 • Mrs. Supriya Ajagekar
 • Yogini Bagade
 • Nishant H Sawant
 • Deepika Sharma
 • Kavita Sawant
 • Prof. Shweta Barshe
 • Prof. Pallavi Bhalekar
 • Prof. Samirkumar Waghmare
 • Prof. Sampat Vaidya
 • Prof. Gawade Kishor Kantaram
 • Prof. Sameeta Saraf
 • Prof. Rajkumar Yadav
 • Prof. Ankur Mahalle
 • Prof. Vinay Jatod
 • Prof. Padmanabh Joshi
 • Dr. M Krishnamurty
 • Mrs. Namrata Arya
 • Mrs. Papri Roy
 • Mr. Ramesh Neelakantan
 • Mrs. Rajani Mathur