Committee

Chair Person : Dr. Swati Bhise

Co-Ordinator : Dr. Chetana Kunde

Members : Dr. Neeraj Athavale, Dr. Neha Ghugare, Ms. Pooja Makar

Student Representative : Mr. Abhishek Kulkarni, Ms. Rati Prabhoo, Mr. Nitin Talekar, Ms. Tejal Waingankar, Mr. Ganesh Kumbharkar, Ms. Soundarya Khanate

Chair Person : Dr. Swati Bhise

Co-Ordinator : Dr. Neeraj Athavale

Members : Dr. Anushree Narekuli, Dr. Ruchita Killedar, Dr. Ketaki Kulkarni

Student Representative : Ms. Khushi Sharma, Ms. Gayatri Muzumdar, Mr. Atharva Devange, Mr. Rushabh Babar, Mr. Yash Dongare, Ms. Prachita Bhandari, Ms. Gargi Kulkarni

Chair Person : Dr. Swati Bhise

Co-Ordinator : Dr. Ruchita Killedar

Members : Dr. Anushree Narekuli, Dr. Sharayu Agre, Dr. Saurabhi Purandare

Student Representative : Mr. Krishna Choudhari, Ms. Gautami Poojari

Chair Person : Dr. Swati Bhise

Co-Ordinator : Dr. Neeraj Athavale

Members : Dr. Anushree, Dr. Sharayu Agre, Dr. Chetana Kunde

Chair Person : Dr. Swati Bhise

Co-Ordinator : Dr. Anushree Narekuli

Members : Dr. Sharayu Agre, Dr. Neeraj Athavale, Dr. Chetana Kunde, Dr. Nilesh Andhare, Dr. Neha Ghugare, Dr. Ketaki Kulkarni, Dr. Janhavi Atre

Chair Person : Dr. Swati Bhise

Co-Ordinator : Dr. Chetana Kunde

Members : Dr. Sharayu Agre, Dr. Neeraj Athavale, Dr. Nilesh Andhare,